Rejsebestemmelser for Sommer i Danmark 2021 med Linedance & Ferie

Tilmelding og betaling

Tilmelding til rejsen sker på www.balleruplinedance.dk
Efter modtagelse af faktura/billet indbetales depositum på 20 % af rejsens pris, senest 7 dage efter.
Restbeløbet betales 42 dage før afrejse.
Betaling kan ske via Linedance & Feries konto i Nordea. Reg.nr. 2279 kontonr. 3215645214 (Finn Seerup Andersen).

Rejsedeltagerens afbestilling

Indtil 42 dage før afrejse er depositum 20 % af rejsens pris tabt.
Indtil 21 dage før afrejse er 50 % af rejsens pris tabt.
Senere afbestilling end 21 dag før afrejse medfører, at hele det indbetalte beløb er tabt.
Såfremt 2 deltagere deler et dobbeltværelse og den ene deltager må melde fra, skal der betales eneværelses tillæg.

Afbestillingsforsikring
Linedance & Ferie anbefaler, at den enkelte deltager selv tegner en afbestillingsforsikring så man får dækket sine omkostninger ved evt. afbestilling.

Linedance & Feries aflysning
Såfremt Linedance & Ferie må aflyse rejsen får deltageren det indbetalte beløb tilbage.

Ferien er tilrettelagt så der er taget de nødvendige forholdsregler i forhold til Covid-19.

Linedance & Ferie